MakerChecker

Maker/Checker uygulaması, MetaTrader Server’a entegre bir servise bağlı
çalışmaktadır. Yaratıcılar yetkileri doğrultusunda değişiklik taleplerini gönderirler. Onaylayıcı yetkileri doğrultusunda gelen talepleri onaylama veya reddetme hakkına sahiptir. Onaylayıcı arasında iki katmanlı hiyerarşik bir yapı söz konusudur, bu durumda en yüksek seviyedeki Yönetici Onaylayıcıları tüm talepleri görebilecektir, isterse talepleri onaylayabileceği gibi talebi sadece izleyip diğer Onaylayıcın onaylamasını bekleyebilecektir.

Yaratıcılar gruplar halinde, önceden belirlenen Onaylayıcılara bağlı olacaktır, yani her Yaratıcı bağlı olduğu Onaylayıcıya talep gönderebilecektir. Uygulama ile birlikte bir de Yönetim Paneli sunulmaktadır. Bu panel üzerinden kullanıcı tanımı ve yetkileri belirlenecektir, ayrıca Yaratıcıların bağlı olacağı Onaylayıcın seçimi de bu panel üzerinden yapılacaktır.