Archive Extension

Arşiv uzantısı eklentisi, Brokerların etkin olmayan istemcileri otomatik olarak arşivlemesini sağlar. Bu eklenti için 3 parametre var:

Grupları filtresi
Etkin olmayan gün sayısı
Bakiye Sınırı
Eklenti, istemcileri tanımlanmış parametrelere göre arşivler.