AdvanceTraderBlocker

Advanced Trade Blocker eklentisi. Bu kısıtlama grup, hesap veya sembol bazında belirlenebilir. Siparişler ve pasif emirler bile yönetici tarafından kontrol edilebilir. Devre Dışı Ticaret Devre Dışı ”ya da onay verir. Her konumda maksimum ses kontrolü sınırlandırılabilir.